اصول اخلاقی انتشار مقاله

الزامات اخلاقی نویسندگان

 1. مقالات ارسالی باید در زمینه ی تخصصی مجله بوده و مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.
 2. مقالات ارائه شده باید اصیل بوده و هر گونه استفاده از پژوهش های دیگر با ذکر منبع در مقاله آورده شود.
 3. پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.
 4. مسوولیت محتوای علمی مقاله، با نویسنده یا نویسندگان آن است.
 5. مقالات منتشر شده نباید قبلاً در هیچ نشریۀ داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد. در صورت مشاهده این موضوع مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه، مقالات دیگر آن نویسنده را مورد بررسی قرار نخواهد داد.
 6. ارائه‌دهندۀ مقاله تعهد کند تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خود را دریافت نکرده باشد، مقالات خود را به نشریات داخلی و خارجی دیگر ارسال نکند.
 7. استفاده ازمندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است.

 الزامات اخلاقی داوران

 1. داوران باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.
 2. استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
 3. داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.
 4. در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:
 5. - مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست
 6. - مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند
 7. - مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود
 8. - مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتوانددر مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد
 9. داور مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند. استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

الزامات اخلاقی کادر اجرایی نشریه

 1. بررسی به موقع و عادلانه و تلاش در جهت به حداقل رساندن زمان بررسی مقالات
 2. رعایت کامل قوانین و آیین نامه های مربوطه برای جلوگیری از تضییع حق پژوهشگران و داوران
 3. اطلاع رسانی دقیق و به موقع