تماس با ما

 

آدرس ایمیل نشریه و افراد مرتبط:

 

ایمیل نشریه: sscp.ihuo.ac@gmail.com

 

مدیر مسئول نشریه: مهدی ذاکراکبری mzakerakbari@gmail.com

 

سردبیر نشریه: دکتر حسین زارعیان zareian.h@gmail.com             

 

آدرس: تهران - اتوبان شهید بابایی- دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) 

 

تلفن: 02177104824-داخلی185

 


CAPTCHA Image