دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 
2. طراحی الگوی مدیریت راهبردی سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 11-24

رضا شربت زاده؛ جمشید فولادی؛ سیدمحمدامین عرب زاده تفتی؛ محمد نوری


6. تدوین آزمون اختصاصی آمادگی جسمانی نیروهای بسیج مستضعفان

صفحه 69-84

احمد فلاحی؛ مهرعلی باران چشمه؛ مهدی میرجلیلی