بررسی شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی و اختلالات اسکلتی- عضلانی در پایوران یکی از مراکز نظامی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

هدف: حفظ وضعیت بدنی در یک وضعیت خاص با فشار کاری بالا باعث ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی و ناهنجاری‌هایی در بدن می­گردد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی شیوع ناهنجاری­های وضعیتی و اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با شغل در پایوران یکی از مراکز نظامی می­ باشد.
روش‌شناسی: 308 پایور مشغول به خدمت با میانگین و انحراف استاندارد قد، وزن، سن، BMI و سابقه خدمت آزمودنی­ها به ترتیب (96/5±48/175)، (78/10±65/77)، (95/6±45/34)، (15/3±20/25) (98/6±75/13) وارد مطالعه شدند. بررسی اختلالات اسکلتی- عضلانی با پرسشنامه نوردیک و ناهنجاری­های به‌وسیله آزمون نیویورک مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد ناهنجاری­های سر به جلو(6/64%)، شانه نابرابر(63%) و کج پشتی(7/49%) بیشترین شیوع را داشته­اند. در عوارض ناهنجاری­ها نیز مشخص شد که نیمی از پایوران از اختلالات ناحیه کمر(2/56%) رنج می­برند. اختلالات ناحیه زانو(8/45%) و گردن (4/34%)نیز بعد از کمر بیشترین شیوع را داشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق، ناهنجاری­های سر به جلو، شانه نابرابر و کج پشتی، شایع‌ترین ناهنجاری­ها و اختلالات کمر، زانو و گردن نیز به عنوان شایع‌ترین اختلالات اسکلتی عضلانی در پایوران می­ باشد؛ بنابراین باید در طراحی برنامه­ های تمرینی پایوران، تمرینات اصلاحی و پیشگیرانه‌ی گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Postural Abnormalities and Musculoskeletal Disorders in a military center

نویسندگان [English]

  • Aboozar Saadatian 1
  • Syed Fakhradin Mirafzal 2
  • Morteza Mirzaei 3
1 Faculty of literature and human sciences, Department of physical education, University of Yasouj, Yasouj, Iran
2 PhD in Sports Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 M. A. in Physical Education and Sports Science University of Emam Hossein, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Maintaining physical condition in a specific position and high work pressure causes musculoskeletal disorders and abnormalities in the body. Therefore, this study aimed to investigate the prevalence of postural abnormalities and work-related musculoskeletal disorders in the artillery battalions of the Army.
Methodology: 308 personnel employed in artillery battalions with average and standard deviation of height, weight, age, BMI and age of services the subjects (175.48 ± 5.96) and (77.65 ± 10.78), (34.45 ± 6.95), (25.20 ± 3.15) (13.75± 6.98) respectively, were included in the study. Musculoskeletal disorders were assessed with the Nordic Questionnaire and postural abnormalities were assessed by the New York test.
Results: The results showed that the forward head (64.6%), uneven shoulders (63%), and scoliosis (49.7%) were the most prevalent. In musculoskeletal disorders, half of the patients suffer from lumbar disorders (56.2%). Knee disorders (45.8%) and neck (34.4%) were also the most prevalent after the lumbar.
Conclusion: According to the results of this study, forward head disorders, uneven shoulders, and scoliosis were the most common postural abnormalities and disorders of the back, knees, and neck were the most common musculoskeletal disorders in personnel. Therefore, corrective and preventive exercises should be included in the design of personnel training programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postural Abnormalities
  • Musculoskeletal Disorders
  • Artillery Battalions