شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای مؤثر جهت موفقیت کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات ورزشی نظامیان جهان با استفاده از روش تاپسیس

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

3 دکترای مدیریت علوم استراتژیک دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، ارزیابی کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در ادوار مختلف مسابقات ورزشی نظامیان جهان (2019تا 1995) و ارائه راهکارها و پیشنهادات مؤثر جهت حضور موفق و قدرتمند در دوره‌های آتی می­باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گرداوری داده‌ها توصیفی- تحلیلی(گذشته‌نگر) می‌باشد. همچنین به منظور رتبه‌بندی و ارائه راهکارها (کیفی- کمی) است. ابتدا از طریق مرور سایت رسمی سیزم، نتایج کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در ادوار مختلف استخراج شد، سپس با استفاده از نرم‌افزار DEA-Solver میزان کارایی مورد سنجش قرار گرفت. در مرحله دوم نیز با مرور مطالعات گذشته و مصاحبه هدفمند با10 نفر از صاحب‌نظران و مدیران ورزشی، 42 راهکار جمع‌آوری شد. پس از حذف، دسته‌بندی و تلخیص عوامل و راهکارهای پیشنهادی، در نهایت 35 عامل در قالب پرسشنامه تاپسیس در اختیار 25 نفر از متخصصان و مدیران ورزشی قرار گرفت. با استفاده از نرم‌افزار MATLAB راهکارهای نهایی بر اساس وزن هر عامل اولویت‌بندی شدند.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها مشخص کرد که به‌کارگیری مربیان برجسته نظامی و غیرنظامی به عنوان کادر فنی و مربی در تیم‌های ورزشی آجا و نیروهای مسلح در رتبه اول؛ توسعه و تقویت تعاملات برون‌سازمانی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، تخصصی، امکاناتی و تجهیزاتی سایر سازمان‌های ورزشی داخلی و خارجی در رتبه دوم و حمایت و پشتیبانی فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از ورزش، به ویژه حضور در رقابت‌های بین‌المللی (سیزم) در رتبه سوم مهم‌ترین راهکارها و عوامل پیشنهادی از دیدگاه کارشناسان قرار دارند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها انتظار می‌رود که مدیران و مسئولان ورزش نیروهای مسلح برای کسب کرسی در مجامع بین‌المللی از جمله کمیته‌های مختلف سیزم تلاش و برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند. همچنین به‌روزرسانی اماکن و تجهیزات ورزشی به منظور رقابت برابر ورزشکاران و تیم‌های ایرانی با ورزشکاران و تیم‌های سایر کشورها می‌تواند به موفقیت کاروان ورزشی ایران کمک کند. در نهایت با برنامه‌ریزی صحیح و اعزام تیم‌های ورزشی که شانس کسب مدال بیشتری دارند، می‌توان عملکرد کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران را بهبود داده و به جایگاه مطلوب‌تری دست پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Studies of Human Resources Development of the Physical Education Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran with a Structural Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Abdoreza Oboudi 1
  • Reza Sharbatzadeh 2
  • Jamshid Fooladi 3
1 Ph.d in Sport Management, kharazmi University
2 Sports Management, Qazvin Azad University,Qazvin, Iran
3 Defense and Strategic Management,Supreme National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to evaluate the attendance of the Islamic Republic of Iran in different periods of the CISM Military World Game (1995 to 2019) and to provide effective solutions and suggestions for a successful and strong presence in the future.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and as well as, in terms of data collection was descriptive-analytical. First, by researching the official website of CISM (International Military Sports Council) the results of the Islamic Republic of Iran in different periods were extracted, then the efficiency was measured using DEA-Solver software. In the second stage, by reviewing previous studies and purposeful interviews with 10 sports experts and managers, 42 factors were collected. After eliminating, categorizing, and summarizing the proposed factors and solutions, finally, 35 factors were provided to 25 sports expertise and managers in the form of a TOPSIS questionnaire. Using MATLAB software, the final solutions were prioritized based on the weight of each factor.
Results: Data analysis revealed that (1) the use of top military and civilian coaches as technical staff and coaches in army sports teams, (2) Development and strengthening of extra-organizational interactions to take advantage of the scientific and research capacities, specialized, facilities and equipment of other domestic and foreign sports organizations, (3) The support of sports event especially participation in CISM games by managers and officials of the Armed Forces were the most important solutions and factors.

Conclusion: According to the findings, it is expected that the sport managers and officials of the Armed Forces will have the necessary effort and planning to win seats in international forums, including various seismic committees. Also, updating sports facilities and equipment to compete with Iranian athletes and teams with athletes and teams from other countries can help the success of the Iranian sports caravan. Finally, with proper planning and sending sports teams that have a better chance of winning medals, it is possible to improve the performance of the sports caravan of the Islamic Republic of Iran and achieve a more desirable position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Military Sports Games
  • Success of Sports Teams
  • TOPSIS