تأثیر خستگی ناشی از حرکات نظامی بر دقت شلیک گلوله و عملکرد تعادلی نظامیان ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری فیزیولوژی ورزشی، سازمان تربیت بدنی آجا، ستاد مشترک آجا، تهران، ایران

چکیده

هدف: خستگی می‌تواند سبب تغییر در عملکرد شلیک و تعادلی افراد گردد. این امر در مورد نظامیان کم تر مورد توجه قرار داده است. تحقیق حاضر بر آن است تا به بررسی تأثیر خستگی ناشی از انجام حرکات نظامی روی دقت شلیک و عملکرد تعادلی نظامیان بپردازد.
روش‌شناسی: 12 نفر از نظامیان ارتش با سابقه بیش از 10 سال تیراندازی حرفه‌ای در این مطالعه شرکت کردند. نمره 10 شلیک این افراد به همراه نوسانات مرکز فشار در حالت ایستاده و حین شلیک و تعادل پویای این افراد در دو وهله قبل و پس از خستگی اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: پس از خستگی، نمره شلیک نظامیان کاهش پیدا کرد (001/0=p). همچنین نوسانات مرکز فشار حین ایستادن کامل (012/0=p) و حین شلیک (001/0=p) پس از خستگی افزایش پیدا کرد. علاوه بر این تعادل پویای افراد شرکت‌کننده پس از خستگی کاهش پیدا کرد (001/0=p).
نتیجه‌گیری: خستگی ناشی از حرکات نظامی سبب کاهش دقت شلیک و عملکرد تعادلی نظامیان می‌شود. این نتایج برای اتخاذ راهکارهایی برای کاهش اثرات خستگی می‌تواند اطلاعات مفیدی را برای مربیان و متخصصان آمادگی جسمانی نظامیان فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Military-Based Exercise Induced Fatigue on Shooting Accuracy and Balance Performance in IRI Army Men

نویسندگان [English]

  • Hamed Esmaeili 1
  • Abdolreza Arianfard 2
1 Assistant Professor, Department of Sport Injuries and corrective Exercises, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Ph.D in Sport Physiology, IRI Army Department of Physical Education, IRI Army Joint Chiefs of Staff, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Objective: Fatigue can alter shooting and balance performance. This is less addressed in army men. This study was aimed to evaluate the effects of military-based exercise induced fatigue on shooting accuracy and balance performance in IRI Army men.
Methodology: 12 military men with 10 years or higher expert shooting experience participated in this study. Shooting score and center of pressure deviations in quiet standing and during shooting, and dynamic balance was measured before and after the fatigue.
Results: After the fatigue, shooting accuracy decreased (p=0.001). Also, center of pressure deviations during quiet standing (p=0.012) and during shooting (p=0.001) increased. Additionally, dynamic balance of participants decreased (p=0.001).
Conclusion: Military based exercise-induced fatigue can decrease shooting accuracy and balance performance. These results could provide useful information for military trainers and military physical fitness professionals to selecting strategies for reducing fatigue effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Based Exercise-Induced Fatigue
  • Shooting Accuracy
  • Static Balance
  • Dynamic Balance