تأثیر آمادگی جسمانی بر میزان بهره‌وری خلبانان جنگنده شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آمادگی جسمانی بر میزان بهره‌وری خلبانان جنگنده شکاری نیروی هوایی ارتش بود.
روش‌شناسی: 18 نفر از خلبانان جنگنده شکاری در دو گروه با میزان بهره­وری متفاوت در این تحقیق شرکت کردند. در آزمایشگاه تست­های آمادگی جسمانی (توان هوازی، توان بی‌هوازی، چابکی، انعطاف‌پذیری، استقامت عضلانی، قدرت عضلانی فشار خون و ضربان قلب و ترکیب بدن از همه‌ی خلبانان گرفته شد. داده‌ها با استفاده از spss نسخه 23 و با استفاده از t تست مستقل تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: تفاوت معناداری در استقامت عضلانی، چابکی، توان هوازی، شاخص توده بدن، درصد چربی، انعطاف‌پذیری، و توان بی‌هوازی بین دو گروه از خلبانان یافت نشد (05/0>P)
نتیجه‌گیری: آمادگی جسمانی کارکنان نیروی هوایی با افزایش میزان بهره‌وری در حد مطلوبی حفظ شده است که این نشان می‌دهد میزان فعالیت‌های ورزشی داخل یگان‌های ارتش و یا فعالیت ورزش خود خلبانان توانسته است آمادگی جسمانی آنها را در حد مطلوب نگه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Physical Fitness on Efficiency of Predaceous Fighter Pilots of the Army Air Force to Provide Scientific Solutions for Improving their Quality

نویسندگان [English]

  • Davood Khezri 1
  • Sayyed Masoud Kashfi 2
1 Assistant Professor, Sport Science Institute of Iran, Tehran, Iran
2 M.A in Sport Biomechanics, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate the effect of physical fitness on efficiency of predaceous fighter pilots of the Army Air Force to provide scientific solutions for improving their quality.
Methodology: 18 predaceous fighter pilots of the Army Air Force participated in this study in two groups with different levels of efficiency. The physical fitness tests (aerobic capacity, anaerobic power, agility, flexibility, muscular endurance, muscular strength, blood pressure and heart rate), body composition and mental health of all personnel were measured. Data analyzed by Spss 23 version and independent t tests.
Results: results indicated that there is a no significant difference between two groups in Muscular endurance, agility, aerobic capacity, body mass index, percent body fat, flexibility, anaerobic capacity(P>0.05)
Conclusion: physical fitness fighter pilots of the Army Air Force with the increase in productivity was maintained in optimal level with experience within military units. This indicates that the amount of sport activity of Air Force units has been able to maintained physical performance of military personnel in optimal level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predaceous Fighter Pilots
  • The Army Air Force
  • Physical Fitness