تحلیل عملکرد ورزشکاران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های نظامیان جهان (سیزم)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 تهران. خیابان کریم خان. نبش عضدی شمالی. پلاک 76. ساختمان فرهنگی دانشگاه علامه طبقه 4 . مرکز نواوری

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

هدف: از انجام پژوهش حاضر، تحلیل عملکرد ورزشکاران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های نظامیان جهان (سیزم) بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از نوع مطالعات گذشته‌نگر است که به صورت کتابخانه ای داده‌ها جمع‌آوری گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه مسابقات ورزشی سیزم می‌باشد که شامل 6 دوره بازی‌های تابستانی نظامیان جهان، 2 دوره مسابقات زمستانی در، مسابقات دانشگاه‌های افسری و نهایتاً مسابقات جهانی رشته‌های ورزشی سیزم می‌باشد. نمونه آماری تحقیق به صورت کل شمار و برابر با جامعه تحقیق در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، از لحاظ جایگاه رتبه، ایران در سال 2011 بهترین عملکرد را داشته است. با توجه به تعداد مدال کسب شده ایران در سال 2015 بهترین عملکرد را دارا بود. روند عملکردی ایران در مسابقات سیزم بر اساس رتبه روندی ثابت نبوده و با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. ایران علاوه بر منظر مجموع مدال بلکه از دیدگاه ارزش مدال‌های کسب شده نیز در جایگاه چهارم آسیا قرار دارد. بر اساس تعداد مدال کسب شده، ایران در بین 15 کشور برتر دنیا قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: ورزشکاران ایرانی در مسابقات تابستانی سیزم عملکرد مطلوبی داشته‌اند. با این حال ورزشکاران در مسابقات زمستانی سیزم نتایج مطلوبی کسب ننموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Iranians Military Athletes in Universal Military Games (CISM)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rasooli 1
  • Mehrali Barancheshmeh 2
1 Assistant Professor, sport management faculty, Sport sciences research institute, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Amin police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Objective: The goal of this study was analyzing Iranians military athletes in universal military games (CISM).
Methodology: this is an applied study by the goal, descriptive by the essence and past oriented study. Data were gathered from library method. Statistic population of the study includes 6 summer military games, two winter games, two cadet games and international sport games. Statistical sample was equal to population. Data were gathered from CISM website and reports, games websites and CISM book. Descriptive analysis was used for analyzing data.
Results: Iran has had its best rank in 2011 games. According to the amount of medals and 2015 games was Iran's the best performance. Iran's performance process wasn’t stable and has had ups and downs. According to medal worth Iran is standing in the fourth rank of Asia. Also according to the amount of medals Iran stays among the 15 the best performances in the world.
Conclusion: Iran’s results in summer games are acceptable but in winter games they are not good. Eventually Iranian athletes have got good results in CISM world games such as taekwondo wrestling and volleyball.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CISM
  • Sport Athletes
  • Performance Analysis
  • Armed Forces