دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. فراتحلیل پژوهش‌های مدیریت ورزشی چاپ شده در مجلات علمی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

کیومرث مولادوست


2. تاثیرتمرینات منتخب بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی در کادر ویژه نیروی انتظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

امیرحسین رفیعی