موضوعات = آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرتمرینات منتخب بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی در کادر ویژه نیروی انتظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

امیرحسین رفیعی