کلیدواژه‌ها = چشم‌انداز 1404
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تدوین برنامه راهبردی مدیریت تربیت بدنی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق چشم‌انداز 1404

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1400، صفحه 87-105

رضا شربت زاده؛ امیر نوری؛ جمشید فولادی؛ مصطفی ثانی