کلیدواژه‌ها = نیروی زمینی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر 6 هفته تمرین TRX بر آمادگی جسمانی تکاوران نیروی زمینی سپاه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1400، صفحه 125-135

بهزاد آریا؛ مرتضی میرزایی


2. طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون‌های آمادگی جسمانی ویژه نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-14

رسول رضایی؛ مهرعلی باران چشمه؛ مرتضی میرزایی