کلیدواژه‌ها = پایایی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون‌های آمادگی جسمانی ویژه نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-14

رسول رضایی؛ مهرعلی باران چشمه؛ مرتضی میرزایی