نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات منتخب بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی در کادر ویژه نیروی انتظامی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1401، صفحه 1-23

امیرحسین رفیعی؛ غلامعلی قاسمی؛ مرتضی شعاعی