نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین آزمون اختصاصی آمادگی جسمانی نیروهای بسیج مستضعفان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 69-84

احمد فلاحی؛ مهرعلی باران چشمه؛ مهدی میرجلیلی