نویسنده = �������� ������������ ����������������������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط برخی از ویژگی‌های آنتروپومتری با دقت هدف‌گیری با سلاح کلاشینکف در وضعیت درازکش

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 25-41

الیاس ابراهیمی؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ حسن جباری