نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی و اختلالات اسکلتی- عضلانی در پایوران یکی از مراکز نظامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 57-67

ابوذر سعادتیان؛ سیدفخرالدین میرافضل؛ مرتضی میرزایی