نویسنده = رضا شربت زاده
تعداد مقالات: 2
1. آینده‌پژوهی توسعه منابع انسانی سازمان تربیت‌بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل ساختاری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-17

جمیل ناوخاصی؛ رضا شربت زاده؛ جمشید فولادی؛ امیر نوری


2. طراحی و تدوین برنامه راهبردی مدیریت تربیت بدنی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق چشم‌انداز 1404

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1400، صفحه 87-105

رضا شربت زاده؛ امیر نوری؛ جمشید فولادی؛ مصطفی ثانی