نویسنده = جمشید فولادی
تعداد مقالات: 4
1. آینده‌پژوهی توسعه منابع انسانی سازمان تربیت‌بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل ساختاری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-17

جمیل ناوخاصی؛ رضا شربت زاده؛ جمشید فولادی؛ امیر نوری


2. طراحی الگوی مدیریت راهبردی سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 11-24

رضا شربت زاده؛ جمشید فولادی؛ سیدمحمدامین عرب زاده تفتی؛ محمد نوری


4. بررسی نمرات غربالگری عملکردی حرکتی و برخی ریسک فاکتورهای آسیب‌زا در کارکنان ستاد آجا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-38

سعید بحیرایی؛ رضا شربت زاده؛ جمشید فولادی