نویسنده = رضا شربت زاده
تعداد مقالات: 4
1. طراحی الگوی مدیریت راهبردی سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 11-24

رضا شربت زاده؛ جمشید فولادی؛ سیدمحمدامین عرب زاده تفتی؛ محمد نوری


4. بررسی نمرات غربالگری عملکردی حرکتی و برخی ریسک فاکتورهای آسیب‌زا در کارکنان ستاد آجا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-38

سعید بحیرایی؛ رضا شربت زاده؛ جمشید فولادی