نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کینماتیکی حرکت اندام تحتانی در رژة 90 درجة نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-100

احمدرضا عرشی؛ الهام شیرزاد؛ مجتبی عشرستاقی