نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نمرات غربالگری عملکردی حرکتی و برخی ریسک فاکتورهای آسیب‌زا در کارکنان ستاد آجا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-38

سعید بحیرایی؛ رضا شربت زاده؛ جمشید فولادی