سال آغاز انتشار: 1399

اعتبار نشریه: علمی

حوزه تخصصی: علوم ورزشی

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی، مروری

وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

تناوب انتشار: دوفصلنامه

زبان نشریه: فارسی(چکیده انگلیسی)

نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور

روش مأخذ نویسی: APA

وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان

 


  

نکات مهم:

  • در این نشریه هیچ گونه هزینه ای برای پذیرش و چاپ مقاله از نویسندگان دریافت نمی گردد.
  • بررسی تخلفات: بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) با تخلفات برخورد می گردد.
  • حقوق نویسندگان:  نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت محرمانه بوده و فقط در نشریه دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام به کار می رود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت. 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1401 

ابر واژگان